คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บเอกสาร คุณสมบัติผู้จัดเก็บ วัสดุอุปกรณ์การจัดดัชนี ระบบการจัดเก็ฐ การจำแนกเอกสาร การยืม การค้น การโอน และการทำลายเอกสาร


(There are no discussion topics yet in this forum)